Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage

Lodtrækningsprocedure A-prøver


Lodtrækning / fordeling af pladser til DRK’s nationale vinderklasse A samt åben klasse A

På klubbens prøver er der tilmelding for alle kvalificerede:
- efter en første præmie åben klasse A til vinderklasse og en første præmie åben klasse B til åben klasse A.
.
Markprøveudvalget (MU) er som ofte i den situation, at der er mange flere tilmeldinger end der er pladser på den enkelte prøve. Derfor skal der foretages en lodtrækning af pladserne.

Der skal overordnet:
- finde en reel lodtrækning sted, så ingen person(er) kan få mulighed for at planlægge startlisten.
- være en vis retfærdighed, således at medlemmerne sikres nogenlunde ensartede muligheder for deltagelse.

Derfor iagttages følgende forhold ved lodtrækning til pladserne:
Prøveregnskabet (sæsonen) tælles fra Eliteprøve til Eliteprøve og gælder kun for nationale prøver arrangeret af MU.

MU foretager lodtrækning - og holder regnskab med antal tilmeldinger og starter.

Ved første prøve efter Eliteprøven
- nulstilles regnskabet og der trækkes lod blandt alle tilmeldingerne.

Ved anden prøve har følgende fortrinsret:
- hunde uden start på første prøve. Disse hunde placeres i lodtræningsgruppe 1.
Hunde med start på første prøve kommer i betragtning i lodtrækningsgruppe 2.

Ved tredje prøve har følgende hunde fortrinsret:
- hunde uden start og hunde med højest én start, og som ikke deltog på forrige prøve.
Disse hunde placeres i lodtræningsgruppe 1.
Hunde med start på både første og anden prøve kommer i betragtning via lodtrækningsgruppe 2.

Ved fjerde prøve har følgende hunde fortrinsret:
- hunde uden start og hunde med højest én start, og som ikke deltog på forrige prøve.
Disse hunde placeres i lodtræningsgruppe 1.
Hunde med 2 eller flere starter kommer i betragtning via lodtrækningsgruppe 2 sammen med hunde med start på forrige prøve.

Til efterfølgende prøver
- dannes lodtrækningsgruppe 1 af hunde uden start og hunde med højest én start, og som ikke deltog på forrige prøve.
Lodtrækningsgruppe 2 består af hunde, som har fået én eller flere starter ved tidligere prøver.
Ved mange tilmeldinger kan hunde, som har fået mange starter, placeres i en lodtrækningsgruppe 3 sammen med hunde med start på senest udtrukne prøve.

Førere med flere hunde:
Som udgangspunkt. trækkes lod blandt hunde mere end blandt personer. Førere, som melder hund/hunde på mange prøver og får mange starter i forhold til gennemsnittet, kan placeres i en lavere lodtrækningsgruppe på prøver, hvor der er mange tilmeldinger. Vurderingen foretages af MU.

Walk-up prøver:
Det er muligt at tilmelde max. 2 hunde pr. fører, hvis føreren kan garantere at der er hjælper til stede som kan tage sig af den hund, som ikke er under afprøvning. På prøver med overtegning vil øvrige hunde med samme fører efter udtrækningen af første hund blive placeret nederst i reserverækken.

På øvrige prøver
- kan der kun tilmeldes en hund pr. fører pr. prøve. Tilmeldes flere indgår den hund med færrest starter automatisk i lodtrækningen.

Reserver:
Ved placering i lodtrækningsgruppe tages der kun hensyn til kendte starter ved lodtrækningstidspunktet for den enkelte hund - og ikke aktuel reservestatus på andre prøver. I de tilfælde en hund indkaldes som reserve til en prøve, vil denne deltagelse tælle med som en start. Det kan af naturlige årsager først tælle med i hundens regnskab efter prøvens afholdelse.

Dommere/prøveledere og assistenter:
Som udgangspkt. tæller en dag som dommer, prøveleder eller assistent på en A-prøve som en mistet mulighed for selv at melde til en A-prøve. Dette gælder dog kun A-prøver arrangeret af MU, men uanset om tjenesten er udført på åben- eller i vinderklasse. Af samme grund er det vigtigt også at få nævnt prøvelederens assistenter (max 3) ifbm. kataloget.
Denne tjeneste giver efter to gange som enten dommer, prøveleder/assistent en personlig fortrinsret til at blive udtrukket på forhånd på en valgfri A-prøve arrangeret af MU, med en hund ejet af vedkommende.
Samme ret omfatter de personer, der stiller terræn til rådighed for en DRK A prøve.
Rent praktisk tilmeldes prøven som sædvanligt og dommer/prøveleder meddeler MU at der ønskes fortrinsret på den pågældende prøve.
På prøver med 12 deltagere eller derunder kan der max. være 3 pladser med dette fortrin.
På prøver over 13 deltagere eller derover kan der max. være 4 pladser med dette fortrin.
Ved overtegning trækker MU lod om fortrinspladserne. For at udnytte fortrinsretten må tjenesten ikke være over et år gammel.

Lodtrækning
Det er grundlæggende vigtigt, at der til alle prøverne foretages lodtrækning, da der ikke må kunne opstå mistanke om manipulation af startlister på klubbens prøver. Det er optimalt at der til en lodtrækningsgruppe 1 altid er mindst 50% flere tilmeldinger end pladser til rådighed - f.eks. 18 i forhold til 12. På den måde kommer der også til at foregå lodtrækning om reservepladserne.

Det er et almindelig kendt fænomen, at der efter mange hundes kvalifikation på åben klasse A kommer en del tilmeldinger fra nyligt kvalificerede. Disse indgår normalt i første lodtrækningsgruppe.

Af hensyn til både konkurrencemomentet i klassen og hundenes praktiske nytte som erfaren apporterende hund, kan der til prøver hvor der melder mange debutanter blive tale om, at at disse fordeles over to eller flere prøver, da DRK også skal stille med hunde på jagtprøver, som kan løse jagtens opgaver. Vurderingen foretages af MU.

Ovenstående skulle gerne sikre en retfærdig fordeling af pladserne. Medlemmerne må dog ikke forvente, at der kan øves milimeterretfærdighed, da det vil være umuligt at administrere sammen med held og uheld ved lodtrækning. Hvis det viser sig, at man føler sig specielt forfulgt af uheld ved lodtrækninger, bør man henvende sig til MU’s kontaktpersoner vedrørende lodtrækningerne.
MU forventer ikke henvendelse fra dem, der måtte føle sig specielt tilsmilet af lodtrækningsheldet.

Revideret op til sæsonen 2015 med ændringer ifbm. dommer/prøveledelses fortrinsret
Følg os på facebook
Til forsiden

Dansk Retriever Klub

Specialklub under Dansk Kennel Klub for de fem retrieverracer:
Labrador Retriever, Golden Retriever, Flatcoated Retriever, Chesapeake Bay Retriever og Curly Coated Retriever.Print

SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk