Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage

Retningslinjer for uddannelse af aut. markprøvedommer

Indledning
Rekrutteringen skal ske via regionernes uofficielle C-prøver, hvor interesserede emner kan få lov at prøve kræfter med ’’det at dømme hunde’’.
Dansk Retriever Klub (DRK) skal gennem dommerudvalget (DU) stille undervisningskapacitet til rådighed for de interesserede, som på sigt ønsker at uddanne sig til markprøvedommer. Det foregår på et årligt dagkursus (start-dommerkursus), hvor der undervises i bedømmelsesteknik, reglementer etc. På et teoretisk plan, dvs. ingen praktik.
Dette kursus er også rettet mod de markprøvefolk, som allerede har dømt nogle C-prøver eller ønsker at komme i gang på området.
DU afholder kurset vederlagsfrit – kursisten eller kursistens region betaler for transport og fortæring.

Indstilling til markprøve B-dommer
Dommeremnerne indstilles af regioner eller racer.
Skriftlig henvendelse fra den indsillede samt region eller raceledelse til klubbens sekretariat senest den 1. oktober, hvis uddannelsen skal starte i følgende års markprøve B-sæson.
Den indstilledes skriftlige ansøgning godkendes af dommerudvalget, såfremt følgende krav ses opfyldt:

· Have dømt 8 C-prøver i forskellige regioner – liste vedlægges.
· Er aktiv med egen hund og har trænet og ført hund med en vis succes i alle klasser (B og A) indenfor de seneste 4 år.
· Gennemgået startdommerkursus.
· Erfaring i jagthunde-arbejde med retriever.
· Generel interesse for jagt med hund.
· Kynologisk viden og erfaring.
· Erfaring som B-prøveleder fra en velgennemført B-prøve, og skal have tilrettelagt en begynderklasse og åben klasse som prøvelederaspirant.

· Have gode menneskelige kvaliteter, dvs. er respekteret bredt i klub-miljøet.
· Skal kunne udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt.
· Skal kunne træffe hurtige beslutninger.
· Skal kunne agere under stress.
· Skal være social kompetent.
· Medlemskab af DRK og DDK.

Den indstillede skal dernæst godkendes af DU i praktisk bedømmelse, f.eks. på basis af en C-prøve, hvor DU er til stede med 2 personer, som vurderer den indstilledes bedømmelser i åben klasse.
Den indstillede skal dømme mindst 8 hunde og give såvel mundtlig som skriftlig kritik.
DU afholder en teoretisk stop-prøve for de personer region/race har indstillet i forbindelse med startdommerkurset. Denne prøve omfatter udelukkende en teoretisk prøve med spørgsmål om reglement og bedømmelser. Prøven vil ligge i forbindelse med det årlige startdommerkursus.
Denne prøve skal bestås.
Herefter godkendes personen til markprøve B-dommeruddannelse af DRK´s bestyrelse efter indstilling fra DU.

Elev/aspirant arbejde i begynder og åben klasse
I begynder og åben klasse skal den indstillede have en elevdag sammen med en
A-markprøvedommer.
Dette kan foregå samme dag, f.eks. med den ene klasse om formiddagen, og den anden om eftermiddagen. Ønsker eleven 2 hele elevdage arrangeres det.

Aspirantarbejde i begynder og åben klasse med fuldt uddannet A-dommer
Liste udarbejdes over fuldt uddannet A-dommer vurderet egnet til at have elever og aspiranter – revideres årligt af DU.
Efter godkendelse i DRK/DKK er dommeren autoriseret til at give præmieringer i officielle begynder- og åben klasse B, kvalifikationsprøve og Working Test.
B-dommer

Herefter kan elevarbejdet begyndes med at dømme vinderklasse B og dermed uddele certifikater og øvrige præmieringer i klassen. 1 x elev hos fuldt uddannet A-dommer.
Indstilles af DU til DRK bestyrelse på basis af hvordan den første del som aut. dommer fungerer.

Efter godkendelse dømmes der kun sammen med fuldt uddannede A-dommere. Efter min. 1 år og 3 prøver kan dommeren selvstændigt uddele præmieringer i vinderklasse B. Formel godkendelse i DRK efterfølgende i DKK.
B-dommer +

Indstilling til markprøve A-dommer
Indstilles af DU og godkendes i DRK bestyrelse på basis af den indsats, der er ydet som fuldt uddannet B-prøve dommer. Den indstilledes skriftlige ansøgning godkendes, såfremt følgende krav ses opfyldt:
· Have dømt B-prøver i alle klasser – liste vedlagt.
· Generel viden og interesse for jagt med hund og i besiddelse af jagttegn.
· Erfaring som A-prøveleder fra 2 vel gennemførte prøver indenfor de seneste 4 år
· Trænet og ført egen hund på A-prøve vinderklasse indenfor de seneste 4 år.
Åben A = 2 x aspiranttjeneste hos fuldt uddannet A-dommer
Vinder A = 2 x aspiranttjeneste hos fuldt uddannet A-dommer.
Indstilles til godkendelse af DU – godkendes i DRK bestyrelse og i DKK som:
A-dommer

Ordførende dommer på vinderklasse A
Efter første sæson som A-dommer kan den nyuddannede A-dommer udpeges til at udføre hvervet som ordførende dommer (aktuel liste udarbejdes af DU til hver sæson).

Internationale prøver
Erfarne dommere med fuld A-dommeruddannelse og gode sprogkundskaber kan ansøge DRK (DU) om at iværksætte et uddannelsesprogram for at kunne dømme og uddele internationale certifikater og præmieringer. Forudsætninger for uddannelsesprogram og godkendelse indeholder følgende:
· En vurdering af dommerens egne faglige kvaliteter og interesse for hundearbejde på dette niveau. Skal bl.a. have trænet og ført egen hund på dansk A-prøve vinderklasse indenfor de seneste 4 år.
· Min. 3 opgaver som ordførende dommer på DRK vinderklasse A
· Elev ved dansk international prøve.
· Indstilles til første opgave: Dansk international prøve med udenlandsk/dansk erfaren dommer.
· Indstilles af DRK til at kunne modtage udenlandske invitationer og uddele internationale certifikater (CACIT) – godkendes i DKK.
International markprøve A-dommer

Bemærkninger:
Efter den første godkendelse lægges der op til en individuel godkendelse og uddannelsesplan, som afhænger af dommerens individuelle potentiale, interesse, evne og tid.
Desuden kan DRK´s udvalg/bestyrelse ´´træde på enten speeder eller bremse´´, afhængig af hvorledes dommeren i øvrigt klarer sig den første tid som autoriseret dommer.

Godkendt af DRK bestyrelse og DKK 2007 – Dommerudvalget 11-01-08
Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk