Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage

Generalforsamling 2018

Søndag den 25. februar kl. 13.
Adresse: Viggis Place, Ringstedvej 20, 4180 Sorø

Referat

Regnskab - lagt op den 16. februar

Generalforsamlingshefte - indeholder alle beretninger, forslag, økonomiske nøgletal, revisionsrapport interne revision.

udleveres som trykt version på generalforsamlingen


Beretninger:
Sporudvalget (pdf lagt op den 24. januar 2018)

Træningsudvalget (pdf lagt op den 25. januar 2018)

Regionernes KoordineringsUdvalg (pdf lagt op den 26. januar 2018)
Breddeudvalget (pdf lagt op den 29. januar 2018)
Dommerudvalget (pdf lagt op den 31. januar 2018)
Udstillingsudvalget (pdf lagt op den 14. februar 2018)


Generalforsamling 2017

søndag den 26. februar i Fraugde


Godkendt referat (lagt op den 21. marts 2017)

Beretninger, regnskab, forslag (28 sider pdf)Regnskab - offentliggjort 17. februar

• Forslag fra DRK's bestyrelse vedrørende klubbens fremtidige information

• Forslag vedrørende markprøvedommere

• Forslag 1-5

Forslagsstiller: Palle Ingemann

• Forslag vedrørende Retrieveren

Generalforsamling 2016

Søndag den 28. februar 2016 i Korsør Kulturhus kl. 13.00.


REFERAT af generalforsamlingen 2016


Beretninger:

Bestyrelsen

Markprøveudvalget

Dommerudvalget

Sporudvalget

Udstillingsudvalget

Regionernes Koordinerings Udvalg (RKU)

Træningsudvalget

Breddeudvalget
Årsrapport 2015

PDF fil af dagsorden, samtlige beretninger, økonomiske nøgletal og intern revisionsrapport

Udleveres som hefte på generalforsamlingen


Dagsorden
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet bestemmes af dirigenten)
d) Godkendelse af bestyrelsens beretning
e) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddel­else af decharge (ansvarsfritagelse).
f) Forelæggelse af budget
g) Beretninger fra de permanente udvalg
h) Behandling af indkomne forslag
i)  Valg
- 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
- bestyrelsesmedlem
- suppleanter til bestyrelsen
j) Eventuelt

Generalforsamling 2015

søndag den 22. februar kl. 13.30 i Borgerforeningens Hus i Nyborg
Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

REFERAT af DRKs generalforsamling den 22. febr. 2015


pdf.fil af hefte som udleveres i trykt version på generalforsamlingen


Beretninger:
Bestyrelsen

Udvalg:
Dommerudvalget
Markprøveudvalget
RKU
Sporudvalget
Træningsudvalget
Udstillingsudvalget


Regnskab
Intern revision

Indkomne forslag
Fra 3 af klubbens raceledelser er der indkommet følgende forslag
Forslag til generalforsamlingen i DRK foråret 2015.
MU og DU opfordres til at igangsætte en proces, der kan afklare, om det er muligt at begrænse forbruget af vildt på B-prøverne. Processen ønskes gennemført i løbet af 2015.

Begrundelse:
DRK har et velfungerende prøvesystem, som det er vigtigt, at vi gør alt for at beholde, så vi stadig kan dyrke vores passion for hundearbejde.
Gennem de senere år har jagten i Danmark stået for skud i den offentlige debat, og der er sket væsentlige begrænsninger, f.eks. er jagten på duer, agerhøns og harer blevet stærkt reduceret og der er indført stærke restriktioner i forhold til udsætning af fuglevildt med jagt for øje. Stærke kræfter arbejder på at udsætning helt skal forbydes.
Det bliver hele tiden sværere og sværere at forklare, at der er det enorme forbrug af vildt på vores B-prøver. I landene omkring os er der allerede sket voldsomme begrænsninger, og vi vil med dette forslag gerne komme andre, der kunne ønske at begrænse vores muligheder  ( måske endnu mere)  i  forkøbet. Vi finder faktisk, at der er et stort etisk problem ved at bruge 2-300 stykker vildt på en almindelig B-prøve med omkring 100 hunde tilmeldt.
Naturligvis vil det også give en økonomisk gevinst ikke at skulle købe og destruere så meget vildt, men dette er bare en sidegevinst, og det bør ikke indgå i debatten.
Det er vigtigt for os, at vores hunde stadig afprøves på vildt på et eller andet tidspunkt, og vi foreslår derfor, at man alene kigger på B-prøverne og muligheden for måske at gøre en eller flere klasser ”vildtfri”. Man kunne måske også  gøre en eller flere discipliner ”vildtfri”.
Vi kunne forestille os at fastholde, at hundene ved indgangen til prøvesystemet prøves på vildt. Det sikrer, at der ikke slipper hunde igennem, som ikke vil tage vildt. Omvendt er det svært at argumentere for, at en hund, der i begynderklassen har vist, at den vil og kan tage vildt pludselig skulle holde op med det!
I Norge har man i en årrække haft vildt udelukkende i åben klasse, i Sverige kan vinderklassen afvikles på dummyer og i Tyskland er der så vidt vi ved restriktion på, hvem der må anvende vildt.

Raceledelsen for Golden Retriever,
Raceledelsen for Flatcoated Retriever,
Raceledelsen for Labrador Retriever.


Kommentar fra bestyrelsen
Bestyrelsen har drøftet forslaget sammen med Markprøveudvalget og Dommerudvalget, og der er enighed om, at Markprøveudvalget i 2015  iværksætter en proces med medlemmerne, hvor hundenes afprøvning på vildt tages op til drøftelse med respekt for hundenes jagtlige egenskaber, herunder også hvorvidt mængden af vildt kan begrænses.
Processen startes op i 2015, om den afsluttes i indeværende år afhænger af processens omfang og hvorvidt beslutningerne kræver videre proces.

DRKs generalforsamling 2014

Referat 2014

Beretninger:
Bestyrelsen

Udvalg:
Udstillingsudvalg
Dommerudvalg
Markprøveudvalg
Sporudvalg
Træningsudvalg
Regionernes Koordinerings Udvalg (RKU)

Regnskab 2013
Budget 2014
Intern revision

Download hefte med forslag, beretninger og nøgletal

_______________

DRKs generalforsamling 2011

Dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskabet hovedtal, budget, udvalgenes beretninger samt indkomne forslag.
- dette materiale udleveredes til alle fremmødte på generalforsamlingen

 • Regnskab 2010 med noter og eksterne revisions påtegninger.
 • Budget
 • Interne revision 2010
 • Referat fra generalforsamlingen 2011


Download alt materiale som pdf her (zippet fil som skal dobbeltklikkes for at pakke ud)

DRKs generalforsamling 2012

Her kan du læse bestyrelsens og udvalgenes beretninger, se de økonomiske nøgletal fra regnskabet og se de forslag, der er stillet til generalforsamlinger
- på generalforsamlingen udleveres dette som et hefter til deltagerne.

 • Referatet af generalforsamlingen
 • Regnskab
 • 2011 - fra ekstern revision
 • 2011 - interne revisorers notat
 • Budget 2012

Zippet fil indeholdende alt relevant materiale fra generalforsamlingen i 2012 kan downloades her
DRKs generalforsamling 2013

Her kan du læse bestyrelsens og udvalgenes beretninger, se de økonomiske nøgletal fra regnskabet og se det forslag, der er stillet til generalforsamlingen

 • Hefte med beretninger, nøgletal fra regnskab, intern revision, forslag (på generalforsamlingen udleveres dette som et hefte til deltagerne).
 • Referat fra generalforsamlingen 2013
 • Regnskab
Zippet fil indeholdende alt relevant materiale fra generalforsamlingen i 2013 kan downloades her.

Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk