Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling

(2. februar 2018 13:07)
ifølge vedtægternes §10 stk. 5.

Viggis Place, Sorøhallen
Ringstedvej 20, 4180 Sorø
Søndag den 25. februar 2017

Tidspunkt: umiddelbart efter den ordinære generalforsamlings afslutning samme dato og sted

Forslag til vedtægtsændringer, Dansk Retriever Klub

Baggrund og begrundelse
DRK`s vedtægter indeholder i § 9, stk. 14 regler for hvem der kan tegne klubben og prokuraregler.
DRK`s vedtægter er samtidig vedtægter for både Racer (§ 14) og Regioner (§ 15).  Både Racer og Regioner har selvstændig økonomi og egne bankkonti, men har ikke bestemmelser svarende til ”hovedklubbens” § 9, stk. 14. Dette har ikke været et problem hidtil. Men ifm. den nye lov om hvidvask og bekæmpelse af terrorisme, som trådte i kraft den 26. juni 2017, har vi fået en udfordring.
Problemstillingen er dukket op ifm. et kassererskifte i en region, hvor regionens pengeinstitut har nægtet at overføre adgang til regionens konto til den nye kasserer. Der henvises til manglende prokuraregler i regionens vedtægter, som jo er den del af DRK`s vedtægter (Bestemmelsen i hhv. § 14, stk. 22 er formentligt ikke tilstrækkelig ift. Racerne).
Der er rettet henvendelse til 3 forskellige pengeinstitutter, som alle tilkendegiver, at indførelse af bestemmelser svarende § 9, stk. 14 i vedtægter for racer og regioner vil være tilstrækkeligt ift. hvidvaskningsreglerne.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændringer af Vedtægter for Dansk Retrieverklub.
§ 14, stk. 22 ændres til:
Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Racen forpligtes ved underskrift af 2 raceledelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
Racen hæfter som juridisk person alene med sin formue. Raceledelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.

Der indføres en ny § 15, stk. 8 (nuværende stk. 8 og efterfølgende stk. rykker et nummer):
Den enkelte region forpligtes ved underskrift af 2 regionledelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
De enkelte regioner hæfter som juridisk person alene med sin formue. Regionsledelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.


Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk