Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage
Information til alle racer forud for årsmøder

(19. januar 2018 09:47)
Kommentar til stillet forslag

På de kommende årsmøder i racerne, samt på den kommende generalforsamling, er der stillet forslag om, at racerne fremover skal kunne forhandle selvstændigt med DKK i racespecifikke spørgsmål. Bestyrelsen var bekendt med dette, som drøftet på møde med racerne i oktober 2017, samt den tilføjelse til vedtægternes § 14 som forslaget ville kræve.

 Imidlertid, så er sagen ikke helt så enkel som antaget og derfor modtog bestyrelsen en invitation til et møde hos DKK, idet de ser visse udfordringer ved forslaget.

Fra DKK's side er det vigtigt at gøre opmærksom på, at forslaget ikke er i overensstemmelse med den overenskomst, der siden 1999 har været grundlaget for samarbejdet mellem DKK og DRK og DKK oplyste, at det er første gang, at der fremsættes et forslag på en specialhundeklubs generalforsamling, som strider mod den indgåede overenskomst.

Forslag 1 kan nemlig ikke "bare" gennemføres, selv om det måske af nogle ses som uproblematisk, idet den foreslåede vedtægtsændring vil blive forkastet af DKK's lovudvalg. Dette skyldes, at det ingen steder af DKK's love fremgår, at specialhundeklubberne kan have "underafdelinger", her de 5 racer, der særskilt forhandler med DKK. Denne forhandling tilkommer alene DRK og formalia vil ikke være overholdt, hvis de enkelte racer forhandler udenom DRK's bestyrelse.

Det er vigtigt for bestyrelsen at slå fast, at vi som udgangspunkt ikke har noget imod forslaget i sig selv og at såvel bestyrelsen som DKK anerkender, at forslaget kan fremsættes. DKK gjorde det på mødet også meget klart, at de ingen intention har om at splitte DRK ad og at de anerkender, at de enkelte racer kan have vægtige grunde til at ønske at kunne forelægge sager for DKK. De mener dog, at dette som indtil nu kan gøres ved, at de enkelte racers repræsentanter får mulighed for at møde op ved møder mellem DRK og DKK, når for racen relevante emner skal behandles.

Bestyrelsen har aldrig haft til hensigt, at træffe afgørelser eller komme med udtalelser på de enkelte racers vegne, hvor bestyrelsen anerkender racernes viden og særlige forudsætninger.​

Fra bestyrelsens side er det vigtigt at understrege, at vi ej heller ønsker nogen form for splid i forhold til vores raceledelser og at vi fortsat lægger vægt på det positive samarbejde og den positive kommunikation. Bestyrelsen må dog samtidig fastholde, at vi sidder som valgt til at varetage specialhundeklubben DRK's interesser overordnet set og at vi selvfølgelig ønsker, at dette sker under samtidig overholdelse af de overenskomster vi som klub har indgået med DKK.  

Vi gør derfor opmærksom på, at det andet forslag fra raceledelserne - som pålægger bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe til modernisering af DRK's vedtægter og organisation naturligt også kunne indeholde emner som samarbejdsforhold og kompetencefordeling mellem racerne og bestyrelsen. Dette forslag er også i tråd med det af bestyrelsen igangsatte strategiarbejde.

På bestyrelsens vegne

Susanne Wærling
Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk