Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage
Fra Dansk Retriever Klubs generalforsamling

(3. marts 2017 12:20)
Ændring af resultat fra generalforsamlingen den 26. februar 2017
 
På DRK’s generalforsamling søndag den 26. februar deltog 59 stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten, den meget erfarne K. K. Jensen, som har haft opgaven intet mindre end 23 gange oplyste, at det betød at et forslag skulle have over 30 stemmer for at gå igennem.
Der var i alt fremsendt 10 forslag til behandling, men heraf kom 5 slet ikke til afstemning, idet de enten var blevet trukket forud for eller på selve generalforsamlingen. Forslag 9, omkring et ”dommer-cv” blev vedtaget i en modereret form, forslag 10 blev enstemmigt forkastet og herefter var der 3 forslag til reel afstemning:
 
Forslag 4, omkring ændring af B-prøveformen, som opnåede 56 nej-stemmer, 1 ja-stemme og 2 blanke
Forslag 5, omkring krav til, at markprøvedommere skal have jagttegn, som opnåede 41 nej-stemmer, 16 ja-stemmer og 2 blanke
Forslag 6, omkring krav om, at det af markprøvereglementet skal fremgå, at fredet vildt ikke må indgå i bedømmelsen, som opnåede 26 ja-stemmer, 24 nej-stemmer og 9 blanke.
 
Dirigenten konstaterede på baggrund af afstemningerne, at ingen af de 3 forslag var stemt igennem, da ingen havde opnået et stemmetal på 30 eller derover.
 
Mandag modtog bestyrelsen en henvendelse fra et medlem, som spurgte til rigtigheden af denne fortolkning, henset til vedtægternes § 10, stk. 8: Afstemning på generalforsamling:  Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt relativt stemmeflertal.
Ifølge det årvågne medlem, så måtte ”simpelt relativt flertal” betyde, at det forslag der havde fået flest stemmer, måtte anses for vedtaget.
 
Bestyrelsen tog naturligvis denne henvendelse alvorligt og kontaktede straks dirigenten, som imidlertid var taget på ferie på Cypern. Han vendte dog hurtigt tilbage og efter at have konsulteret formanden for DKK’s lovudvalg erkendte han, at der desværre var sket en fejl fra hans side. Konklusionen måtte derfor være, at forslag 6 rettelig opnåede tilstrækkeligt med stemmer til at blive gennemført, idet forslaget opnåede 26 ja-stemmer mod 24 nej-stemmer. De 9 blanke stemmer har således ingen selvstændig betydning ved simpelt relativt flertal. Forslag 4 og 5 er dog ikke i nærheden af at blive berørt af reglen om simpelt relativt flertal, da de begge blev stemt ned med pæn stor overvægt af stemmer.
 
Bestyrelsen har nu kontaktet forslagsstilleren, Palle Ingemann, og oplyst ham om det ”nye” resultat, lige som vi har takket det medlem som opdagede fejlen, for hans opmærksomhed. Der vil i referatet blive lavet en tilføjelse, der konstaterer, at dirigenten foretog en fejlbedømmelse af valgresultatet, og at forslag 6 blev vedtaget. Ligeledes vil bestyrelsen naturligvis snarest bede de relevante udvalg, i forhold til gennemførelse af forslaget, komme med forslag til ændring af markprøvereglementet.
 
Vi er i bestyrelsen naturligvis kede af denne sag, men håber at vi med denne orientering har rettet op i det omfang det er muligt.
Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk